Η Stamatiou Trans  διαθέτει ικανό στόλο  ιδιόκτητων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς κάθε τύπου οικοσκευής ή εμπορέυματος , ο οποίος περιλαμβάνει:

  • ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
  • ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ VANS -ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ή ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
  • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Φροντίζουμε πάντα για την τακτική συντήρηση των οχημάτων μας και τον εξοπλισμό τους με τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα, όπως επίσης και για την ανανέωση του στόλου μας!

Έτσι εξασφαλίζουμε την χρήση κατάλληλου για την περίπτωσή σας οχήματος για την ασφαλέστερη και ταχύτερη μεταφορά